fredag den 3. februar 2017


Optimismen fejler ikke noget i Hundested, og ikke uden grund.


2016 var et godt år for Hundested med besøg af krydstogtskibe og rekord for Sandskulptur Festivalen.
Der er allerede store planer for 2017, så selv om der ikke kommer krydstogtskibe i år, vil Hundested stadig være et besøg værd.

Den 21. september skrev jeg, at der arbejdedes på at få besøg af Krydstogtskibe igen, foreløbig har det resulteret i en aftale om besøg af MS Artania den 13. juni 2018.

Kunne der så i løbet af 2017 komme en aftale i stand om at få opført et ”Knud Rasmussen Arktisk Oplevelsescenter”, eller hvad man vil kalde det, så vil det virkelig være en gevinst, ikke alene for Hundested men også for Halsnæs, ja hele Nordsjælland.

Den 1. februar blev en meget ændret og, vil jeg påstå, forbedret udgave af websiden Hundested.info sat i drift. Det er mit håb, at den vil være med til at understøtte det store arbejde mange ildsjæle udfører i Hundested.

torsdag den 19. januar 2017

Knud Rasmussen en fortryller.

Borgerne i Halsnæs var inviteret til en filmaften om Knud Rasmussen i Gjethuset i Frederiksværk, og de fik en rigtig god aften hvor der blev fortalt om filmens tilblivelse før filmen blev vist.
Både fortællingen om arbejdet med at finde ikke tidligere offentliggjort materiale og arbejdet med filmen, var interessant og skærpede forventningerne til filmen, og de blev opfyldt på bedste vis.

Jeg tror at dem der kendte noget til mennesket Knud Rasmussen, blev bekræftet i deres positive indtryk af et unikt menneske med en ukuelig fremdrift og gåpåmod, og dem der ikke havde den store kendskab til Knud, ja de blev helt sikkert lige så fascineret af ham og vil givet fremover, være interesseret i at vide mere om den store polarforsker Knud Rasmussen, manden der var årsag til at hele Grønland forblev under Danmark.

Filmen vil blive vis på DR1 søndag den 5. marts 2017.

mandag den 14. november 2016


To år med Hundested Info.


Den 15. november 2014 kunne man for første gang finde Hundested.Info på Internettet, og dermed kunne man for første gang finde stort set alle de oplysninger man kunne ønske sig at vide om Hundested på ét sted.

Der har, efter en spæd start, været et stigende antal besøgende og fra umiddelbart før det første krydstogtskib ankom, til det tredje havde forladt Hundested, var der ca. 2.000 besøg på siden.

For et år siden blev siden www.visithundested.dk oprettet for dem der søger på ordet ”visit”, siden er tænkt som en appetitvækker, et sted hvor man, også på engelsk, får nogle oplysninger om Hundested som man kan få udbygget på www.hundested.info

Der er stadig mange af byens virksomheder, handlende og foreninger der kunne få endnu større gavn af siden og det kan de stadig nå endnu, for jeg har tænkt mig at vedligeholde og udbygge siden så længe jeg overhovedet kan overkomme det.

Der er i øjeblikket flere tiltag i gang for at gøre Hundested endnu mere attraktiv, et af dem går ud på at få opført et Arktisk Oplevelsescenter og Knud Rasmussen museum i havnen.
Alle venter spændt på en beslutning i byrådet på et møde i december/januar, som gerne skulle give grønt lys for at arbejde videre med projektet.

lørdag den 29. oktober 2016


Sol over Hundested i 2016.


Sæsonen for de store aktiviteter i Hundested by og havn er stort set ovre, bortset fra dem der er åbne hele året.

Året 2016 har i sandhed været virkelig godt for Hundested, ud over at vi havde besøg af tre krydstogtskibe, så var der publikumsrekord for Sandskulptur festivalen.

Dertil kommer at DMI’s målinger over de sidste 10 år, placerer (Halsnæs) Hundested-Frederiksværk, som den kommune i hovedstadsområdet der har flest solskinstimer, noget vi godt har vidst i Hundested men som det er rart at få bekræftet.
Ud af de 98 kommuner, hvor der er et spænd fra 1951 til 1581 soltimer for 2016, og hvor Læsø, Samsø og Bornholm udgør top tre, så kommer Halsnæs på en 16. plads med 1791 soltimer årligt.

Så solen har i bogstavelig forstand skinnet på Halsnæs og skal ikke blot solen fortsat skinne, men også aktiviteten være en solstrålehistorie, så er det af stor betydning at planerne om et Arktisk oplevelsescenter og Knud Rasmussen museum bliver til realiteter.

Langt de fleste byer i yderområderne har det svært, så hvis man skal bevare de værdier der er i disse områder, så skal ildsjæle tage fat og udføre et stort og værdifuldt arbejde til gavn for hele samfundet.
Det har man været dygtig til i Hundested og forhåbentlig vil det fortsat give bonus.

onsdag den 21. september 2016


2016 har været et godt år for Hundested havn og by.


Antallet af besøgende i Hundested har været stærkt stigende igennem flere år, og i 2013 resulterede det bl.a. i, at Hundested havn blev kåret som året havn af Danmarks lystsejlere.

2016 blev så foreløbig højdepunktet da flere års arbejd resulterede i, at der kom tre krydstogtskibe på besøg. Det blev ikke alen for byen en stor succes, også krydstogt turisterne har udtrykt deres store begejstring for byen og dens arrangement i forbindelse med besøget.

Der er ikke aftalt besøg i 2017, men der arbejdes ihærdigt på at den store succes bliver omsat i flere besøg i 2018 og fremover.

 Den store interesse der er skabt om Hundested har også resulteret i, at Sandskulptur Festivalen har haft rekordbesøg, og mange handlende har også kunnet mærke den øgede opmærksomhed.

Sandskulptur Festivalen vil også blive gennemført i 2017, men om, og hvornår, der komme krydstogt skibe igen vides ikke på nuværende tidspunkt, under alle omstændigheder vil de ildsjæle der har sat gang i det hele, samt andre der kommer til, fortsætte arbejdet med at gøre Hundested til,


STEDET HVOR DET SKER!

torsdag den 25. august 2016


Tre Krydstogtskibe har sat Hundested på landkortet.


Hundested har ganske vidst været på landkortet siden 1700tallet og har tidligere været kendt for sin færgeforbindelse til Grenå, men side har det været småt med kendskabet til Hundested for de fleste.

Det har krydstogtskibene vendt op og ned på, pludselig er Hundested en by der tales om og ikke mindst, besøges. Som eksempel kan nævnes, at Sandskulptur festivalen har passeret 60.000 besøgende og forventer at nå 70.000 inden den lukker den 18. september.

Hvad skyldes så den ændring, ja først og fremmest har nogle driftige initiativtagere gjort et stort stykke arbejde, i første omgang specielt med at få gjort Hundested havn så attraktiv, at havnen blev kåret til årets havn i 2013 og, at forskellige virksomheder og kunstnere slog sig ned i by og havn.

Halsnæs Bryghus kom til i 2008, både Glassmedjen og Egeværket kom også til, og sammen betød det utroligt meget for havnen.

Det der gik forud for at få krydstogtskibe til Hundested var der mange der rystede på hovedet af og fik sig et stille grin over, men ikke desto mindre arbejdede ildsjæle i tæt samarbejde med Visit Nordsjælland videre med ideen og det ikke blot lykkedes det, nej det blev en bragende succes som alle håber på vil blive noget der gentager sig fra 2018 og i årene frem.
Men der er ingen
garanti for at der kommer flere krydstogtskibe, hverken i 2018 eller årene fremover, og hvad så. Hundested havn vil stadig kunne trække besøgende til på grund af det spændende miljø der altid er i en havn, og specielt i Hundested, men det ville unægtelig være rart hvis vi havde noget permanent at byde på hele året.

Arktisk Center
Jeg tænker her på, at Polarforskeren Knud Rasmussen er berømt langt ud over landets grænser, ja måske mere berømt i udlandet en i Danmark. Der er allerede et museum i Knud Rasmussens hus, men der kunne vises meget mere om Knud og hans polar ekspeditioner hvis et Arktisk center blev bygget på havnen.

Ud over Knuds berømmelse så er det jo meget oppe i tiden at interessere sig for de Arktiske områder og de problemer omkring dem, så tiden må være den helt rigtige til at få etableret et Arktisk Center.
Her er virkelig en sag for alle gode kræfter, regionalt, kommunalt og ikke mindst
  for Hundested og de mange ildsjæle der allerede virker i byen.

torsdag den 28. juli 2016

Først krydstogtskibe! Så Arktisk center??


Den 3. august besøger krydstogtskibet ”Braemar” igen Hundested, og der er lagt op til samme modtagelse som første gang (den fik megen ros) men der bydes også på noget nyt.
Denne gang ankommer skibet på en hverdag, men til gengæld er det nu i ferietiden så der skal nok komme rigtig mange gæster til Hundested for at opleve det smukke skib.
Der er altså al mulig grund til at tro, at det bliver lige så stor succes som sidst, og dermed vil der være al mulig grund til, at det kan gentages. Der er ingen planer om besøg i 2017, men fra 2018 og frem skulle der være chance for yderligere besøg.
Hundested by og havn har alt hvad der skal til for at være værd at besøge, især om sommeren og i godt vejr, krydstogtskibene har blot været det der satte prikken over í-et.
I mindre godt vej eller decideret dårligt vejr er det straks noget andet, og her kunne det være fantastisk hvis de, igennem mange år, verserende planer om et Thule eller Arktisk -center kunne blive til virkelighed.
Hundesteds havnefoged Søren Brink, der er en af ildsjælene i Hundested, og som også har stor andel i, at der er lykkedes at få krydstogtskibe til byen, udtrykker da også, at det vil være et lige så stort projekt og ønske, som krydstogt skibene.
Med den store interesse der er for arktisk netop nu, og garanteret også fremover, vil det være naturligt at der bliver etableret et arktisk Knud Rasmussen center.
Knud Rasmussens hus har stærkt stigende besøgstal, og Knud Rasmussen er formodentlig endnu mere kendt i udlandet en i Danmark. Derfor må det være oplagt, at få et Arktisk Knud Rasmussen center etableret og det mest naturlige vil selvfølgelig være, at det sker i Hundested som Knud Rasmussen havde så stor tilknytning til.
Det kan kun gå for langsom.